Goście

  fot.  arch. prywatne

Antoni Bartosz

Spotkanie

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Mediewista, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Paris IV na Sorbonie, literaturoznawca, tłumacz. Od stycznia 2008 roku – dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Etnografię rozumie jako uważne spojrzenie na codzienność oraz myślenie o człowieku wolne od schematów. Ceni rozmowę, góry, lekturę. W piłce nożnej najbardziej podziwia podanie na dobieg.

  fot. K. Zuczkowski

Tadeusz Bartoś

Panel

SESJA OTWIERAJĄCA

Filozof, prof. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Specjalizuje się w problematyce ewolucji pojęć metafizyki. Jako publicysta, m.in. „Gazety Wyborczej”, zajmuje się tematyką Kościoła katolickiego. Autor wielu książek o filozofii Tomasza z Akwinu i innych, m.in., wraz z Agatą Bielik-Robson, Kłopot z chrześcijaństwem. Wieczne gnicie, apokaliptyczny ogień, praca (2013).

  fot. arch. Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"

Marta Białek-Graczyk

Spotkanie

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Animatorka kultury, założycielka i prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (socjologia), Collegium Civitas (dziennikarstwo) oraz European Diploma in Cultural Project Management (Foundation Marcel Hicter). Od 2003 roku związana z organizacjami pozarządowymi. Autorka projektów społecznych i kulturalnych oraz wielu publikacji. Od 2013 roku członkini Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy.

  fot. A. Widacka

Katarzyna Bik

Spotkanie

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Historyk i krytyk sztuki. Od 2008 r. pracuje jako specjalista ds. public relations i rzecznik  prasowy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Autorka i redaktorka książek oraz setek artykułów prasowych, tekstów do katalogów wystaw, artykułów naukowych. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, odznaczona medalem Gloria Artis. Współautorka projektu utworzenia Art Brut Centrum w Krakowie.

  fot. G. Makara (Tygodnik Powszechny)

ks. Adam Boniecki

Panel

ETOS/EKONOMIA

Od 1964 r. związany z „Tygodnikiem Powszechnym”, w latach 1999–2011 redaktor naczelny, przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów w latach 1993–1999, w 2011 r. władze zakonne zabroniły mu występowania w środkach przekazu poza „Tygodnikiem Powszechnym”. Nadal współpracuje z „TP”, uczestniczy w konferencjach i spotkaniach autorskich. Autor 13 książek, m.in. Lepiej palić fajkę niż czarownice, Zakaz palenia.

  fot. Film Commission Poland

Anna E. Dziedzic

Panel

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ REGIONALNA/PRZEMYSŁ FILMOWY

Specjalista ds. promocji i PR. Project Manager w Film Commission Poland, której głównym zadaniem jest promocja polskiej branży filmowej oraz lokacji na rynku międzynarodowym. Uczestniczyła w projekcie Regionalna Inicjatywa Audiowizualna. Odpowiedzialna za planowanie i realizację strategii promocyjnej i PR na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym dla Krakowskiego Festiwalu Filmowego (od 2008 roku) oraz wytwórni filmowej Alvernia Studios (2011–2012).

  fot. SWPS

Mirosław Filiciak

Panel

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Dr hab., prof. SWPS. Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa SWPS, związany również z Centrum Cyfrowym. Zajmuje się wpływem nowych technologii na praktyki kulturowe i archeologią mediów.

  fot. arch. prywatne

Łukasz Gaweł

Spotkanie

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Dr hab., dyrektor Instytutu Kultury UJ. Specjalista w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza szlakami kulturowymi. Zajmuje się również problematyką zarządzania publicznymi instytucjami kultury. Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności.

 

Łukasz Gazur

Sesja podsumowująca

Panel

SESJA PODSUMOWUJĄCA

  fot. arch. prywatne

Zofia Gołubiew

Panel

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Historyk sztuki – muzealnik. Redaktor ds. ikonografii; redakcja „Życia Literackiego” – korektor; Muzeum Narodowe w Krakowie (od 1974 r.) – redaktor, kierownik Działu Malarstwa, wicedyrektor ds. naukowych i oświatowych, dyrektor naczelna (od 2000 r.).
Autorka licznych artykułów prasowych z zakresu krytyki sztuki; autorka wielu wystaw, w tym m.in. poświęconych Arturowi Grottgerowi, Janowi Matejce, Andrzejowi Wróblewskiemu, Tadeuszowi Kantorowi, Andy’emu Warholowi oraz filmowi i poematowi Pan Tadeusz; inicjatorka wystaw z cyklu Opus magnum; twórczyni polityki wystawienniczej, wydawniczej i promocyjnej muzeum.
Otrzymała kilka nagród ministra kultury za wystawy i inne inicjatywy muzealne, w tym Nagrodę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Ochrona Dziedzictwa” (2014).
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1978), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005), Orderem Księżnej Olgi III klasy (2005), Orderem Księżnej Olgi II klasy (2008), Złotym Medalem „Za długoletnią służbę” (2009), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Odznaką Oficera Orderu Zasługi (2012) – Nadanie Króla Norwegii Haralda V.

 

Alicja Grawon-Jaksik

Panel

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ REGIONALNA/PRZEMYSŁ FILMOWY

Absolwentka Wydziału Radia i Telewizji UŚ, doktorantka w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2008 r. związana z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych, obecnie pełni funkcję dyrektora ds. programowych. W latach 2011–2013 członek Komitetu MEDIA Unii Europejskiej w Brukseli oraz Sekretarz Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego w Warszawie. Autorka publikacji.

  fot. arch. prywatne

Michael Gubbins

Panel

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ REGIONALNA/PRZEMYSŁ FILMOWY

Analityk i konsultant w dziedzinie światowego przemysłu filmowego, rozrywkowego i medialnego, z doświadczeniem w dziedzinie dystrybucji, projekcji „on demand” oraz cyfryzacji. Prezes zarządu Ffilm Cymru Wales i współzałożyciel firmy konsultingowej i analitycznej SampoMedia. W przeszłości redaktor w „Screen International”, „Music Week” oraz w poświęconym technologii magazynie „Computing”. Członek komitetu eksperckiego w sieci Europa Cinemas, członek British Screen Advisory Council, członek komitetu doradczego Power to the Pixel i Met Film School. Gospodarz i kluczowy prelegent na konferencjach i wydarzeniach filmowych na całym świecie, m.in. na tegorocznych festiwalach w Cannes, Berlinie, Toronto, Bogocie, Göteborgu, Zagrzebiu, Grazu, San Sebastian, Rotterdamie, Ronda, Barcelonie, Rzymie i Montrealu.Jako konsultant i analityk zajmował się w szerokim zakresie filmem i mediami, najpierw w strukturach Olsberg SPI, a dziś w ramach własnej firmy – SampoMedia.Świadczył usługi m.in. dla British Film Institute, Europa Cinemas, Media Business School, Cine-Regio, Swedish Film Institute, Medici Group, Marche Du Film, Film4, Curzon Film World, BAFTA, Europa Distribution, Inside Pictures i Komisji Europejskiej.

  fot. arch. Industriady, Województwo Śląskie

Adam Hajduga

Spotkanie

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Doktor socjologii, wykładowca akademicki, współtwórca i zarządzający unikatowym w skali Polski i wielokrotnie nagradzanym „Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” i jego Świętem – INDUSTRIADĄ. Od kilkunastu lat zawodowo związany z samorządem regionalnym. Członek Zarządu Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH).

  fot.  arch. prywatne

Jerzy Halbersztadt

Panel

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Historyk, muzealnik i menedżer kultury, obecnie prezes Fundacji Partnerstwo w Kulturze i, m.in., konsultant muzeów w kilku krajach. Twórca i do 2011 r. dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Poprzednio kierował utworzeniem Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (otwartego w 1989 r.), a następnie do 2003 r. był dyrektorem Programu Polskiego U.S. Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.

  fot. B. Mizera, Stowarzyszenie FIL

Waldemar Jan

Spotkanie

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Animator, koordynator, prezes, polityk społeczny, edukator i marzyciel z naciskiem na tę ostatnią profesję. Od wielu lat związany z katowickim Nikiszowcem, w którym prowadzi Centrum Aktywności Lokalnej. Szef Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych, zarządzającego m.in. Centrum Zimbardo w Nikiszowcu. Współzałożyciel stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i fundacji.

  fot. arch. SFP

Ewa Jastrzębska

Panel

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ REGIONALNA/PRZEMYSŁ FILMOWY

Kierownik produkcji filmowej, dyrektor produkcji Studia „Młodzi i Film” im. A. Munka, działającego przy SFP, wykładowca Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Absolwentka organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. W 1986 r. ukończyła Wyższe Studium Zawodowe Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. W swojej karierze zrealizowała ok. 55 filmów fabularnych, współpracując z takimi reżyserami, jak Juliusz Machulski, Feliks Falk, Jacek Bromski, Marek Koterski, Wojtek Smarzowski, Janusz Morgenstern, Władysław Pasikowski. Pracowała także przy produkcjach Teatru Telewizji oraz filmach dokumentalnych i reklamowych.

Filmografia:
• 2014 – Jack Strong (kierownictwo produkcji)
• 2013 – Bilet na księżyc (kierownictwo produkcji)
• 2012 – Sęp (kierownictwo produkcji)
• 2012 – Supermarket (kierownictwo produkcji)
• 2010 – Lęk wysokości (kierownictwo produkcji)
• 2009 – U Pana Boga za miedzą (kierownictwo produkcji)
• 2009 – Przyjdź do mnie (producent)
• 2009 – Polska nowela filmowa (producent)
• 2009 – Ostatnia akcja (kierownictwo produkcji)
• 2009 – Mniejsze zło (kierownictwo produkcji)
• 2009 – Demakijaż (producent wykonawczy)
• 2009 – Ciemnego pokoju nie trzeba się bać (producent)
• 2008 – Jeszcze nie wieczór (kierownictwo produkcji)
• 2008 – Ile waży koń trojański? (kierownictwo produkcji)
• 2008–2009 – Brzydula (producent nadzorujący) (FremantleMedia Polska)
• 2007 – Wszystko będzie dobrze (kierownictwo produkcji)
• 2007 – Wino truskawkowe (kierownictwo produkcji II)
• 2007 – U Pana Boga w ogródku (serial tv) (kierownictwo produkcji)
• 2007 – U Pana Boga w ogródku (kierownictwo produkcji)
• 2007 – Cztery poziomo (kierownictwo produkcji)
• 2006 – Palimpsest (kierownictwo produkcji)
• 2006 – Job czyli ostatnia szara komórka (kierownictwo produkcji)
• 2005–2008 – Egzamin z życia (kierownictwo produkcji) (odcinki: 1–15)
• 2004 – Wesele (kierownictwo produkcji)
• 2004 – Vinci (kierownictwo produkcji II)
• 2003 – Ubu król (organizacja produkcji)
• 2003–2008 – Glina (kierownictwo produkcji II)
• 2002 – Moje pieczone kurczaki w Pokolenie 2000 (kierownictwo produkcji II)
• 2002 – Dzień świra (kierownictwo produkcji II)
• 2001 – Poranek kojota (organizacja produkcji)
• 2000 – Twarze i maski (organizacja produkcji)
• 2000 – To ja, złodziej (organizacja produkcji)
• 2000 – Sokoliar Tomas (współpraca produkcyjna)
• 2000 – Sezon na leszcza (organizacja produkcji)
• 2000 – Nieznana opowieść wigilijna (kierownictwo produkcji II)
• 2000 – Chłopaki nie płaczą (organizacja produkcji)
• 1999 – Vsichni moji blizci (kierownictwo produkcji)
• 1998 – U Pana Boga za piecem (organizacja produkcji)
• 1998 – Małżowina (kierownictwo produkcji)
• 1998 – Amok (organizacja produkcji)
• 1997 – Sztos (organizacja produkcji)
• 1996 – Odwiedź mnie we śnie (organizacja produkcji)
• 1996 – Dzieci i ryby (organizacja produkcji)
• 1995 – Nic śmiesznego (organizacja produkcji)
• 1995 – Daleko od siebie (organizacja produkcji)
• 1994 – Szczur (organizacja produkcji)
• 1994–1995 – Spółka rodzinna (organizacja produkcji)
• 1994 – Lato miłości (organizacja produkcji)
• 1993 – Samowolka (organizacja produkcji)
• 1992 – Wielka wsypa (organizacja produkcji)
• 1992 – Pamiętnik znaleziony w garbie (organizacja produkcji)
• 1992 – 1968. Szczęśliwego nowego roku (organizacja produkcji)
• 1991–1993 – Kuchnia polska (serial tv) (kierownictwo produkcji II)
• 1991 – Kuchnia polska (organizacja produkcji)
• 1989 – Wiatraki z Ranley (współpraca produkcyjna)
• 1989 – Deja vu (współpraca produkcyjna)
• 1989 – Co lubią tygrysy (współpraca produkcyjna)
• 1988 – Pomiędzy wilki (współpraca produkcyjna)
• 1987 – Kingsajz (asystent kierownika produkcji)
• 1986 – Legend of the white horse (asystent kierownika produkcji)

  fot. A. Woloch

Leszek Jodliński

Spotkanie

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Historyk sztuki, urzędnik służby cywilnej (KSAP), menedżer instytucji kultury; w latach 2002–2003 dyrektor Roku Polskiego w Austrii; dyrektor Muzeów w Gliwicach (2003–2008) i Muzeum Śląskiego w Katowicach (2008–2013). Członek rad muzeów w Pszczynie i Opawie, Rady Ekspertów Projektu Katowice 2016 Europejska Stolica Kultury i Wirtualne Muzea Małopolski (2009–2012); autor projektu udostępnienia galerii malarstwa polskiego osobom niewidomym, nagrodzonego w konkursie Śląska Rzecz 2011, pomysłodawca i współautor odrzuconej wystawy historycznej Górnego Śląska (2013), autor publikacji i artykułów z zakresu historii sztuki i historii; wykładowca na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Jagiellońskim; od 2014 roku pracownik Muzeum Śląskiego w Opawie (Republika Czeska). Autor bloga www.jodlowanie.pl.

  fot. A. Karwiński

Anna Karwińska

Spotkanie

ETOS/EKONOMIA

Profesor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kieruje Katedrą Socjologii. Najważniejsze obszary zainteresowań naukowych to socjologia miasta i przestrzeni, kultury, stosunków międzynarodowych i zagadnienia ekonomii społecznej. Autorka ponad 200 prac z zakresu socjologii.

  fot. arch. prywatne

Rafał Kasprzak

Spotkanie

ETOS/EKONOMIA

Pracownik naukowy Instytutu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów Master of Business Administration w École Supérieure de Commerce de Rennes. Twórca portalu www.ekonomiawkulturze.pl. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę wdrażania funduszy publicznych, komercjalizacji oraz ekonomicznych aspektów rozwoju przemysłów kreatywnych, a także przedsiębiorczości. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej.

  fot. W. Plewiński

Katarzyna Kubisiowska

Sesja podsumowująca

Panel

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Absolwentka filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziennikarka związana z redakcją „Tygodnika Powszechnego”. Współautorka książek Panorama kina najnowszego. 1980–1995. Leksykon oraz Lektury na ekranie, czyli mały leksykon adaptacji filmowych.

  fot A. Golec

Agnieszka Kurzydło

Panel

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ REGIONALNA/PRZEMYSŁ FILMOWY

Mieszka w Krakowie, pracuje w Warszawie. Od 2011 r. prowadzi firmę MD4, pracuje również jako dyrektor zarządzający w Zentropa Int. Poland. Z MD4 wyprodukowała filmy: Baby Blues Kasi Rosłaniec i W imię… Małgośki Szumowskiej. W 2013 r. została wyróżniona udziałem w programie Producers On the Move Cannes 2013 dla najbardziej obiecujących europejskich producentów, w 2014 zakwalifikowała się do prestiżowych międzynarodowych warsztatów EAVE. W lipcu 2014 r. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Varach światową premierę miał najnowszy film wyprodukowany przez MD4 – debiut fabularny Grzegorza Jaroszuka Kebab&Horoskop.

Premiera kolejnego debiutu fabularnego, filmu pt: Czerwony Pająk, w reżyserii znanego dokumentalisty Marcina Koszałki, planowana jest na początek 2015 roku. Aktualnie Agnieszka i MD4 pracują nad przygotowaniem międzynarodowej koprodukcji pt. Czerwony Kapitan, i rozwijają kilka projektów fabularnych z udziałem młodych polskich filmowców.

  fot. M. Dąbrowski, B. Kwiecińska

Beata Kwiecińska/Maciek Dąbrowski

Spotkanie

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Od 2007 r. z wielką frajdą inspirują INSPIRO. Śmieją się prawie cały czas, wymyślając niestworzone rzeczy, które możliwe stają się w INSPIRO. Uwielbiają pracę z dziećmi, dla których zmieniają Świat. Są praktycznie nieteoretyczni. Fascynuje ich siła oddolnych inicjatyw, energia lokalnych społeczności i fakt, że wszystko jest możliwe.

  fot. P. Topolski

Ewa Łączyńska-Widz

Spotkanie

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Współredaktorka książki Tarnów. 1000 lat nowoczesności. W cyklu Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal w polu sztuki współczesnej prezentowała małopolską młodość Tadeusza Kantora, Zalipie, Tarnów romski i żydowski.

  fot. W. Karliński

Janusz Makuch

Spotkanie

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Pomysłodawca Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie i jego dyrektor od 26 lat. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Laureat Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Razem z Krzysztofem Gieratem stworzył w 1988 r. Festiwal Kultury Żydowskiej, który przyczynił się m.in. do odrodzenia się życia żydowskiego na krakowskim Kazimierzu i zmiany postrzegania kultury żydowskiej w Polsce, jak też postrzegania Polski w świecie. Festiwal jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych kraju, cenionym na całym świecie, prezentującym to, co we współczesnym świecie kultury żydowskiej najważniejsze, najciekawsze i najbardziej inspirujące. To największa na świecie wszechstronna prezentacja współczesnej, dynamicznej i różnorodnej kultury żydowskiej z Izraela i całej diaspory.

  fot. arch. prywatne

Krzysztof Markiel

Sesja podsumowująca

Panel

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ REGIONALNA/PRZEMYSŁ FILMOWY

Od 17 lat pracuje w administracji samorządowej, kierując departamentami odpowiedzialnymi za kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Był wicedyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa, gdzie współpracował m.in. przy implementacji projektu Europejska Stolica Kultury – Kraków 2000 i tworzeniu strategii miasta na rzecz „miejsc dla sztuki i twórców”.

Od 1999 r. dyrektor departamentów ds. kultury, dziedzictwa narodowego i turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Odpowiedzialny za kreowanie i wdrażanie skutecznych mechanizmów optymalizujących zarządzanie w sektorze kultury, rozwój przemysłów kultury i wiedzy, rynkowe zorientowanie zarządzania zasobem kultury i dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez ich połączenie z turystyką. Współtwórca koncepcji regionalnych funduszy filmowych, obserwatoriów kultury oraz projektów realizowanych w ramach programów europejskich, a także partnerskich z miastami i regionami.

Współpracownik Narodowego Centrum Kultury, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytutu Spraw Publicznych, Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Związku Powiatów Polskich. Współautor opracowań eksperckich dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zarządzania kulturą i jej finansowania. Członek rad muzealnych i rad programowych instytucji kultury. Ekspert i asesor ds. funduszy europejskich (infrastruktura kultury i turystyka) Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz samorządu Województwa Małopolskiego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Uwielbia kontemplować krajobraz.

  fot. M. Oramus

Stanisław Mazur

Spotkanie

ETOS/EKONOMIA

Prof. UEK, dr hab. Pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”. Członek Rady Służby Cywilnej. Autor ponad 120 publikacji naukowych.

  fot. arch. PTE

Elżbieta Mączyńska

Panel

ETOS/EKONOMIA

Profesor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk; prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autorka, współautorka i redaktor naukowy ok. 200 publikacji z zakresu analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw oraz z zakresu systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

  fot. P. Bekas, Materiały Teatru Ochoty

Joanna Nawrocka

Spotkanie

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Teatrolożka, menedżerka teatralna. Od 2010 r. dyrektor Teatru Ochoty w Warszawie. Interesuje się zarządzaniem w kulturze, polityką kulturalną, społeczną i edukacyjną rolą teatru oraz „nowymi ideami” – stara się rozumieć przeszłość, lecz patrzeć w przyszłość.

  fot. arch. MHK

Michał Niezabitowski

Spotkanie

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Absolwent Instytutu Historii UJ. Od 1985 roku pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, od 2004 r. dyrektor MHK. Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Komitetu Kopca Kościuszki. Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Autor wystaw oraz publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu historii Krakowa oraz poświęconych Tadeuszowi Kościuszce.

  fot. Radio Kraków

Justyna Nowicka

Panel

SESJA PODSUMOWUJĄCA

Filolog klasyczny z wykształcenia, radiowiec z wyboru. Entuzjastka widowisk, sztuk wizualnych i muzyki współczesnej. Współpracowniczka radiowej Dwójki i „Ruchu Muzycznego”. Współautorka dokumentalnych książek o dziejach Opery Krakowskiej i Polskiego Radia w Krakowie, autorka licznych recenzji, niezliczonych wywiadów. Kolekcjonerka. Szefowa redakcji kultury w Radiu Kraków.

  fot. PISF

Agnieszka Odorowicz

Panel

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ REGIONALNA/PRZEMYSŁ FILMOWY

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, do 2010 r. pracownik dydaktyczny w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych. W latach 1998–2004 dyrektor artystyczny Studenckiego Festiwalu Piosenki oraz Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego. W latach 2004–2005 wiceminister kultury. Od 2005 r. dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  fot. J. Taran

Michał Olszewski

Panel

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Pisarz, dziennikarz, publicysta, drukuje m.in. w „Tygodniku Powszechnym” i „Gazecie Wyborczej”. Autor m.in. Do Amsterdamu, Chwalcie łąki umajone i Zapisków na biletach.

  fot. T. Wiech

Robert Piaskowski

Spotkanie

ETOS/EKONOMIA

Promotor kultury, polonista, socjolog. Jako zastępca dyrektora ds. programowych w Krakowskim Biurze Festiwalowym zarządza pionem realizującym politykę Krakowa w zakresie kultury. Koordynuje flagowe krakowskie festiwale, a także współpracę międzyinstytucjonalną krajową i międzynarodową, koordynuje program Miasto Literatury UNESCO. Jest członkiem krakowskiego Konwentu ds. Kultury, dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, współtwórcą Forum Audiowizualnego. Stypendysta prestiżowego Promoting Social Change through the Arts Departamentu Stanu USA.

  fot. M. Milczarczyk

Łukasz Poniński

Spotkanie

ETOS/EKONOMIA

Dołączył do Alvernia Studios w 2009 r. Początkowo odpowiedzialny za sprzedaż i promocję usług wytwórni, w 2013 r. zasilił zespół produkcji własnych i koprodukcji, ze szczególnym ukierunkowaniem na rynki międzynarodowe. Przez ten czas uczestniczył w ponad 40 projektach filmowych, muzycznych oraz gier wideo. Przed podjęciem pracy w Alvernia Studios uzyskał dyplom Collegium Civitas na Wydziale Socjologii. Po studiach pracował dla BEAM.TV Polska oraz Studia Filmowego Odeon, gdzie rozpoczynał swoją karierę w branży reklamowej, telewizyjnej i filmowej. Od 2007 r. uczestniczył w licznych branżowych szkoleniach, włącznie z zagranicznymi seminariami organizowanymi przez Unię Europejską w ramach programu Media.

  fot. arch. MOCAK

Maria Anna Potocka

Panel

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Kurator, krytyk i teoretyk sztuki, z wykształcenia filolog polski, historyk sztuki; doktor kulturoznawstwa (2008). Kurator wielu wystaw w Polsce i za granicą. Autor kilku książek (m.in. Rzeźba, 2002; To tylko sztuka, 2008; Fotografia, 2010; Wypadek polityczny, 2010) oraz licznych tekstów teoretycznych i filozoficznych. Od 2010 r. dyrektor MOCAK-u Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

  fot. arch. prywatne

Jacek Purchla

Panel

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Urodził się w Krakowie w 1954 r. Odbył studia w zakresie ekonomii i historii sztuki. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa. Od 1991 r. założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Członek tytularny i wiceprezydent Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA), członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Rady Europa Nostra w Hadze, Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Od 2000 r. przewodniczy Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  fot. arch. prywatne

o. Bernard Sawicki

Spotkanie

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Muzyk, mnich opactwa w Tyńcu, gdzie w latach 2005–2013 był opatem. Obecnie koordynuje realizację planu strategicznego w benedyktyńskiej uczelni Sant’Anselmo w Rzymie i tamże wykłada filozofię. Autor m.in. monografii o absurdzie i studium o związkach muzyki Chopina z regułą św. Benedykta.

  fot. arch. prywatne

Jan Sowa

Panel

Spotkanie

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Materialistyczno-dialektyczny teoretyk kultury, doktor socjologii, habilitował się z kulturoznawstwa. Opublikował ok. 100 tekstów oraz 3 książki (ostatnio: Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą). Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

  M.Sowa

Marek Sowa

Panel

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 20 lat związany z samorządem, najpierw jako sołtys wsi Bobrek, następnie członek zarządu miejskiego Chełmka, w 2006 roku wybrany na radnego sejmiku małopolskiego, od 2007 r. członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Od 2010 r. Marszałek Województwa Małopolskiego.

  fot. P. Krawczyk, krakow.pl

Magdalena Sroka

Panel

Spotkanie

Sesja podsumowująca

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ REGIONALNA/PRZEMYSŁ FILMOWY,
ETOS/EKONOMIA

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia polska, specjalizacja: teatrologia) w Krakowie. Studiowała mechanikę komputerową na Politechnice Krakowskiej. Manager kultury, producent i koordynator wielu międzynarodowych projektów kulturalnych, telewizyjnych i sportowych, znawca problematyki związanej z kulturą i sztuką.

Wykładowca na Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Od roku 2011 pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa i odpowiada za kulturę, sport, informację, promocję i turystykę.

  fot.  arch. prywatne

Zuzanna Stańska

Spotkanie

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Historyk sztuki, właścicielka firmy Moiseum, która od 2012 roku zajmuje się tworzeniem rozwiązań związanych z nowymi technologiami i nowoczesnym podejściem do publiczności w muzeach i instytucjach kultury. Tworzy popularne edukacyjne aplikacje mobilne, m.in. DailyArt. Organizatorka ogólnopolskiej akcji społecznej Dzień Wolnej Sztuki, spotkań muzealników Metamuzeum i współorganizatorka międzynarodowej konferencji We Are Museums. Autorka bloga technoatmuseo.com. Regularnie publikuje w wielu branżowych serwisach, m.in. na muzealnictwo.com i w Magazynie Szum.

 

  fot. C. Czapliński

Andrzej Starmach

Panel

ETOS/EKONOMIA

Historyk sztuki, marchand, kolekcjoner i mecenas sztuki. Od 1989 r. wspólnie z żoną Teresą prowadzi galerię sztuki współczesnej, która swą pierwszą siedzibę znalazła w kamienicy przy krakowskim Rynku Głównym, a od 1997 r. mieści się w zabytkowym budynku dawnego żydowskiego domu modlitwy Zuchera w dzielnicy Podgórze.

  fot. M. Jędrysiak

Małgorzata Szczurek

Spotkanie

ETOS/EKONOMIA

Romanistka. Od 2008 roku jest współwłaścicielką i redaktor naczelną wydawnictwa Karakter. Wcześniej pracowała w Wydawnictwie Znak jako redaktorka i kierowała działem literatury pięknej, przez rok była zastępcą redaktora naczelnego. Współpracuje z Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

  fot. P. Sieraczyński

Bartosz Szydłowski

Spotkanie

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Absolwent UJ i PWST, reżyser, założyciel niezależnej sceny „Łaźnia”, dyrektor i budowniczy nowohuckiego Teatru Łaźnia Nowa, dyrektor artystyczny Teatralnego Festiwalu Boska Komedia. Niezmiennym celem jego dwudziestoletniej pracy jest wpisanie działań artystycznych w naturalny bieg życia społecznego, zmniejszenie dystansu do instytucji kultury, przewartościowanie ich roli oraz zwiększenie efektywności i poszerzenie pola identyfikacji.

  fot. arch. Bęc Zmiana

Bogna Świątkowska

Spotkanie

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Założycielka Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana. Promotorka młodej sztuki polskiej, architektury oraz dizajnu. Redaktorka wielu książek, założycielka i wydawca „Notesu na 6 tygodni”. Współzałożycielka magazynu „Format P”. Autorka tekstów, wywiadów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej.

  fot. G. Makara

Joanna Talewicz-Kwiatkowska

Spotkanie

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Dr antropologii kulturowej, adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ. Autorka i współautorka książek, artykułów naukowych i popularno-naukowych na temat społeczności romskiej w Polsce i Europie. Redaktor naczelna kwartalnika „Dialog – Pheniben”. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów edukacyjnych, kulturalnych i badawczych związanych z tematyką mniejszości.

  fot. Creative Commons Polska

Alek Tarkowski

Spotkanie

ETOS/EKONOMIA

Doktor socjologii, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, organizacji budującej cyfrowe mosty między ludźmi i organizacjami. Koordynator Creative Commons Polska oraz wiceprzewodniczący Koalicji Otwartej Edukacji. Współtwórca projektu „Kultura 2.0”, poświęconego kulturze w czasach internetu.

  fot. arch. prywatne

Agata Wąsowska-Pawlik

Spotkanie

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 1996 pracuje w Międzynarodowym Centrum Kultury, obecnie zastępczyni dyrektora ds. programowych. Specjalizuje się w zakresie polityki kulturalnej i zarządzania kulturą, reprezentuje MCK w międzynarodowych sieciach i projektach; w latach 2004–2006 realizowała projekt ECHOCAST (European Cultural Heritage Organisations Customer Aware Staff Training), który stał się częścią pilotażowego programu „Akademia Zarządzania Muzeum” w 2011 roku.

  fot. arch. prywatne

Mariusz Wróbel

Spotkanie

ETOS/EKONOMIA

Menedżer kultury oraz doradca w zakresie PR i komunikacji marketingowej. Od lat działa w branży audiowizualnej oraz na polu animacji kultury. Obecnie dyrektor Instytucji Filmowej Silesia Film. Wcześniej zarządzał m.in. Bytomskim Centrum Kultury oraz projektami MKiDN, Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Adama Mickiewicza i organizacji pozarządowych. Prowadzi bloga o zarządzaniu w kulturze prokultura.wordpress.com.

  fot. arch. prywatne

Ewa Zbroja

Spotkanie

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Animatorka kultury, trenerka (STOP), instruktorka teatralna, wieloletnia dyrektorka instytucji kultury. Od 2010 r. związana z Narodowym Centrum Kultury. Zwolenniczka zawierania partnerstw i sieciowania sektorowego i międzysektorowego na rzecz rozwoju kultury i edukacji kulturalnej.

  fot.  arch. prywatne

Jacek Żakowski

Spotkanie

ETOS/EKONOMIA

Publicysta „Polityki”, komentator „Gazety Wyborczej”, kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas, autor piątkowych „Poranków TOK FM”, kilkunastu książek i programów telewizyjnych. „Dziennikarz Roku 1997”, laureat m.in. dwóch Wiktorów. Członek Towarzystwa Dziennikarskiego.