RAJSKI OGRÓD KULTURY
20-21 X 2014

idea

Rajski Ogród Kultury. Forum dla Kultury. Małopolska to idea spotkania się tych wszystkich, dla których kultura jest ważna. Wynika wprost z powszechnie uświadamianej potrzeby twórczego, konstruktywnego spotkania. Spotkanie będzie dobrą okazją do ścierania się poglądów i opinii, prezentacji sprawdzonych metod działania, wymiany idei – wszystko po to, aby nowe odczucia i opinie oraz doświadczenia dały siłę do dalszego rozwijania tego, co wartościowe. Forum dla Kultury jest podzielone na 3 obszary tworzące mapę dla ambitnego tematycznego spotkania. Obszary, które – odkrywane wspólnie przez gospodarzy spotkań i ich uczestników – pozwolą na lepsze poznanie, czym jest kultura we współczesnym świecie, a zwłaszcza – czym jest i jaka jest kultura w Małopolsce.
Etos czy ekonomia?
Dziedzictwo czy interpretacja?
Współpraca czy konkurencja?
Oto obszary i tematy, a nade wszystko pytania do debaty deliberacyjnej w Rajskim Ogrodzie Kultury. Do tej ważnej i trudnej rozmowy zapraszamy ludzi myślących, oceniających, poszukujących, tworzących i wskazujących różne odpowiedzi oraz możliwe ścieżki rozwiązań. Chcemy, żeby rozmawiali z sobą twórcy, artyści, animatorzy, menedżerowie, ludzie mediów, przedsiębiorcy i samorządowcy. Dla realizacji idei Forum najważniejsze jest, aby głos każdego z uczestników był dobrze słyszalny.

Dlatego już podczas rejestracji każdy uczestnik będzie mógł przesłać krótką wiadomość, która będzie miała wpływ na planowany kształt spotkania. W czasie Forum najpierw będziemy rozmawiać wszyscy razem, w formule forum, a następnie w mniejszych, wybranych przez uczestników grupach, które poprowadzą indywidualności szeroko rozumianego świata kultury. Pierwszego dnia Forum odbędzie się również moduł poświęcony ewolucji systemu wspierania rozwoju produkcji filmowej za pośrednictwem regionalnych funduszy filmowych. Określenie rajski odnosi się także do miejsca proponowanego spotkania. W przestrzeniach Małopolskiego Ogrodu Sztuki, Arteteki i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej każdego dnia na różne sposoby rozkwita kultura. W tym miejscu stworzymy nasze forum, swoisty Rajski Ogród Kultury – do refleksji, pielęgnowania, podziwiania, odpoczywania, wzmożonego wysiłku i satysfakcji. Uzupełnieniem spotkania podczas Forum dla Kultury będą pokazy filmów dokumentalnych i animowanych zrealizowanych z udziałem Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie, koncert kapeli Muzykanci oraz Rajski klub w kawiarni Pauza In Garden, działający do ostatniego gościa.

Zapraszają: Samorząd Województwa Małopolskiego, Małopolski Instytut Kultury oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

 • Wyniki sondażu ewaluacyjnego Forum dla Kultury. Małopolska

  4 November 2014

  W internetowej ankiecie, rozesłanej cztery dni po spotkaniu wzięło udział siedemdziesięciu respondentów.

 • Notatka z panelu WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

  3 November 2014

  Z udziałem: Mirosława Filiciaka, Zofii Gołubiew, Marii Anny Potockiej, prowadzenie: Katarzyna Kubisiowska.

 • Notatka z panelu DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

  31 October 2014

  Z udziałem: Jerzego Halbersztadta, Jana Sowy, Jacka Purchli, prowadzenie: Michał Olszewski.

 • Notatka z panelu ETOS/EKONOMIA

  28 October 2014

  z udziałem: ks. Adama Bonieckiego, Elżbiety Mączyńskiej, Andrzeja Starmacha, prowadzenie: Jacek Żakowski.

 • Forum dla Kultury. Małopolska już za nami

  27 October 2014

  Dla wszystkich uczestników i tych, którzy nie mogli uczestniczyć osobiście, będziemy publikować notatki ze spotkań. Zapraszamy także do obejrzenia fotorelacji.

 • Forum dla Kultury. Małopolska już w najbliższy poniedziałek.

  15 October 2014

  Blisko 400 osób będzie uczestniczyć w Forum dla Kultury. Małopolska. Już w przyszłym tygodniu przez dwa dni będą toczyły się dyskusje i rozmowy panelowe.

 • Spotkania z gośćmi specjalnymi – kolejne propozycje tematów do rozmów

  7 October 2014

  Coraz mniej wolnych miejsc na rozmowy z gośćmi specjalnymi Forum dla Kultury. Małopolska!

 • Tadeusz Bartoś naszym gościem specjalnym

  26 September 2014

  Gościem specjalnym Forum dla Kultury. Małopolska będzie Tadeusz Bartoś, filozof i teolog, publicysta, profesor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, do 2007 roku związany z zakonem dominikanów.

 • O czym chcą rozmawiać uczestnicy Forum dla Kultury. Małopolska?

  24 September 2014

  Uczestników rejestrujących się na spotkania dyskusyjne w ramach Forum dla Kultury. Małopolska poprosiliśmy o przygotowanie krótkich tekstów skierowanych do gości prowadzących spotkania.

 • Ruszyła rejestracja!

  9 September 2014

  Ruszyła rejestracja do udziału w Forum dla Kultury. Małopolska. Zapraszamy do zapoznania się z programem i udziału w Forum. Rejestracja potrwa do 7 października.

ETOS/EKONOMIA

Zauważalny konflikt pomiędzy etosem a ekonomią rozgrywa się na wielu płaszczyznach, obejmując coraz szerzej pola i domeny kultury. U jego podłoża leży niespójność pomiędzy tradycyjnymi wzorcami, takimi jak honor, wspólnota, gościnność, szlachetność czy oddanie Wielkiej Sprawie a indywidualizmem, racjonalizacją działań, dążeniem do efektywności i maksymalizacji zysku. Pomiędzy etosem a ekonomią kształtują się zasadnicze pytania, z którymi – aby wpisać się we współczesną codzienność – twórcy kultury muszą się skonfrontować,

poszukując wciąż nowych ról i znaczeń dla swojej działalności. Problemem staje się określenie, „ile i co można sprzedać?” lub – innymi słowy – czy jest coś nienaruszalnego, fundamentalnego, w stosunku do czego nie można stosować kryteriów ekonomicznych? I dlaczego? A jeżeli nie, to jakie przyjąć kryteria i miary? Czy można mówić o efektywności w kulturze? Czy jest to tylko pułapka, w którą wpędza twórców współczesna ekonomia, coraz dalej odciągając myślenie tzw. decydentów i samych artystów od prawdziwej artystycznej i społecznej wartości prowadzonych działań? Równocześnie przemysły kreatywne i przemysły czasu wolnego, w tym turystyka kulturowa, bardzo często sięgają do kapitału symbolicznego, opartego na zasobach kultury i dziedzictwa, wykorzystując go do kreowania nowych komercyjnych produktów. Czy przedsiębiorczość w kulturze jest szansą dla samej kultury? Kultura i dziedzictwo kształtują tożsamość i przywiązanie do małej ojczyzny, budują kapitał społeczny oraz wpływają na jakość życia. Czynniki te są uznawane za kluczowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i kreatywności oraz stanowią element przewagi konkurencyjnej regionów. Etos jest także częścią gry rynkowej. W świecie pomieszanych języków i tradycji staje się często zarówno produktem, jak i ważnym elementem wizerunkowym, a także realnym systemem odniesień, który podpowiada, jak żyć. W tym układzie paradoksalnie to wartości, jako niezbywalne idee, stanowią najważniejsze punkty odniesienia w debacie publicznej, jednocześnie najtrudniej mieszcząc się w kategoriach rynkowych. Rozmowa o etosie i ekonomii to próba odpowiedzi na pytania: Czy można i czy należy uciekać przed wszechobecnością ekonomii? Czy staliśmy się zakładnikami rynku i nauczyliśmy się chować etos do kieszeni? Czy skuteczne zarządzanie podmiotami kultury oznacza rezygnację z etosu? Czy piękne słowa oraz roztaczanie kasandrycznych wizji wystarczą, by ocalić treści kultury? Komu zależy na ocaleniu i rozwoju kultury i… jak to zrobić?

więcej

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Jedna z popularnych definicji dziedzictwa mówi o „współczesnych użyciach przeszłości”. W takim ujęciu dziedzictwo jest raczej dynamicznym tworem społecznym niż niezmienną i bezdyskusyjną schedą dziejów. W muzeach coraz częściej odchodzi się od przekazywania oficjalnych i bezosobowych narracji na rzecz wielogłosowej, subiektywnej interpretacji. Jako zwiedzających interesuje nas nie tylko to, jak było kiedyś, ale także to, jak przeszłość jest pamiętana, odczytywana, udostępniana. Taka sytuacja przekłada się również

na kulturowy spór pomiędzy ekspertami i strażnikami pamięci a dyletantami, laikami gotowymi wątpić, zadawać pytania, szukać ukrytych „dyskursów i narracji”. Dziedzictwo przestaje być postrzegane jako neutralny obszar badawczy, stając się źródłem inspiracji oraz skarbnicą dla kolejnych cytatów i przetworzeń. Mówi się też coraz częściej o demokratyzacji dziedzictwa. Oznacza ona między innymi coraz szersze włączanie różnych odbiorców w procesy jego odczytywania i udostępniania, a ponadto nazywa dziedzictwem takie zjawiska, przedmioty i obrazy, które niekoniecznie pochodzą z zamierzchłej przeszłości i wcale nie są mocno ugruntowane w oficjalnej historii. Jak dziś należy definiować dziedzictwo kulturowe? Czy dziedzictwo to to, czym się mamy opiekować, czy wolno nam go używać? Chronić czy odtwarzać? Uwspółcześniać czy walczyć o niezmienione? Czy to, co odziedziczone, trzeba zamknąć i odizolować, czy używać i nadawać nowe treści? Czy, podobnie jak w przekładzie literackim, coś ginie w interpretacji?A może interpretacja jest jedynym sposobem włączania dziedzictwa w obieg kultury? Interpretacja to emocje, empatia, umiejętność zawieszania przed-sądów, ale też relatywizm, warunkowość, rozniecanie wątpliwości. To szansa na szczerość wobec samego siebie czy naruszanie fundamentów? Jak zmiana kontekstu, wykorzystania, zastosowania wpływa na to, co dziedziczymy i czym to dla nas jest? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, co utraciliśmy i co tracimy każdego dnia, mimo że w tym samym czasie coś chroniliśmy? Czy ocalanie przeszłości nie odbywa się zbyt instytucjonalnie, punktowo albo poprzez estetyzację lub manifestację promocyjną znaczenia poszczególnych idei i treści?

więcej

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Po epoce przymusowych czynów społecznych, karnawale komitetów obywatelskich, a następnie okresie głębokiej obywatelskiej nieufności, nastały czasy nowego aktywizmu. Bycie działaczem – zwłaszcza miejskim i ekologicznym – znów jest dobrze widziane. Aktywiści nowi i ci, którzy działają dla swoich społeczności od lat, nie pracują osamotnieni, wiedząc, że grupa to zawsze więcej niż suma pojedynczych osób, tworzą wokół siebie wspólnoty. Współpracując, łączymy różne zasoby, dzielimy się marzeniami i umiejętnościami, naszą

społeczną działalność włączając w prywatne życie. Działania wzmacniające społeczności przekładają się na wyższą jakość życia, większy komfort i zadowolenie ludzi. Wciąż odkrywamy coraz to nowe obszary, w których kluczowe (i możliwe) są: bezpośredni kontakt, inicjatywa, partycypacja. Wszystkie one współtworzą i oddziałują na współczesną kulturę: dynamiczny system działań i symboli, dzięki któremu potrafimy się porozumieć. Kulturę, która chce być liderem zmiany społecznej. Czy dynamizm ruchów miejskich, wysyp nowych inicjatyw społecznych to początek zmian na lepsze, czy raczej rezultat funkcjonowania portali społecznościowych, które umożliwiają szybką mobilizację, ale i równie szybko przerzucają inicjatywy na cmentarzysko słusznych spraw? Czy nowo powstające ruchy miejskie wykreują nowe miasta i nową miejską obywatelskość? Kim są współcześni animatorzy kultury? Nie wszyscy żyją w miastach. Czy dla nich pozostaje koło gospodyń wiejskich, OSP, parafia i „folkloryzujący” dom kultury? Co się dzieje poza miastami?Czy kultura to obszar współpracy i budowania kapitału społecznego, czy system konkurujących inicjatyw i walki o widza lub uczestnika? Jakie miejsce w tym procesie łączenia/dzielenia zajmuje skuteczna promocja? Co należy promować? Czy prowadzenie działalności kulturalnej powinno podlegać regułom konkurencji, czy też kultura powinna rządzić się swoimi (jakimi?) prawami? A może jest miejsce na współpracę przy upowszechnianiu kultury, animacji, działaniach społecznych, ale nie w sztuce? Czy sztuka jest samoistnym dziełem kreatora- demiurga, a takie działania jak community art to sztuka pozorna? A może twórczość to konkurencja twórców i ich marketingowe zabiegi o uznanie i pozycję? Czy konkurencja, także rynkowa i ograniczonych zasobów finansowych, wymusi współpracę i współdziałanie?

więcej

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ REGIONALNA/PRZEMYSŁ FILMOWY

Przemysł filmowy, jako jedna z dziedzin sektora przemysłów kreatywnych, jest o tyle szczególny, że funkcjonuje dzięki współpracy wielu branż kreatywnych, m.in.: sztuk performatywnych, reklamy, designu, animacji komputerowej czy muzyki, i przede wszystkim – twórców. Wspieranie rozwoju produkcji audiowizualnej przynosi zatem rezultat w postaci rozwoju przedsiębiorczości powiązanej z całym spectrum przedsiębiorczych ludzi kultury.

Prowadząc do współdziałania w ramach jednego przedsięwzięcia przedstawicieli różnych dziedzin, przemysł filmowy stanowi silną stymulację rozwoju ekonomicznego. Charakterystyczne jest, że od 2009 roku, dążąc do kreowania polityk regionalnych opartych zarówno na walorach naturalnych, jak i gospodarce ukierunkowanej na nowe technologie, zwrócono uwagę na znaczenie przemysłów kultury i własności intelektualnej, a w tym segmencie – na rynek mediów audiowizualnych. Dla wielu regionów istotne stało się przekonanie, że stwarzanie dogodnych warunków dla efektywnego wykorzystania potencjału kulturalnego powinno się odbywać poprzez aktywizację środowisk twórczych oraz uczestnictwo w europejskim obiegu kultury. Jednym z najistotniejszych i wymiernych rozwiązań systemowych jest stworzenie i optymalne funkcjonowanie konceptu programowego, organizacyjnego i finansowego regionalnych funduszy i komisji filmowych. Nadszedł czas na analizę doświadczeń i wypracowanych rozwiązań, a także na zadanie niezbędnych, decydujących pytań. Jak zmienia się kinematografia europejska, a wraz z nią system jej wspierania przez regiony? Jakie są najważniejsze problemy i tendencje w rozwoju regionalnych systemów wspierania produkcji filmowej? Jak przebiega proces ewolucji RFF-ów w Polsce i innych krajach europejskich? Czy w interesie regionów leży wspólna, zintegrowana oferta Polski jako kraju o dużym potencjale, umożliwiający realizację produkcji audiowizualnych? Jeżeli tak, to kto tę strategię powinien realizować? Od kogo powinniśmy się uczyć? A może to my stanowimy już inspirację dla innych? Jakie są interesy i potrzeby poszczególnych graczy na rynku audiowizualnym? Kim jest producent filmowy, często z zagranicy, wobec dysponenta środków publicznych? Co powinno stanowić priorytet podejmowanych działań? Jaka jest rola projektów kulturalnych i edukacyjnych w obszarze sektora filmowego i czy jest to także rola RFF-ów i komisji filmowych? Czym może stać się film i jaki jest jego obieg?

więcej

wydarzenia towarzyszące

Klub Forum w Pauza In Garden

Wszystkich uczestników Forum zapraszamy do kawiarni Pauza In Garden, która wieczorem pierwszego dnia Forum zamieni się w Rajski klub, działający do ostatniego gościa.

Zachęcamy również do obejrzenia wystawy Kobiecość i męska siła w mozaice (wystawa czynna 2.10–2.11.2014). Swoje dzieła zaprezentują artyści z zespołów Renbar Mosaics i Pracownia Lubosza Karwata. Organizatorem wystawy jest Fundacja Art for You.

Wieczór Filmowy

Podczas wieczoru filmowego zapraszamy do obejrzenia dwóch filmów animowanych i dwóch dokumentów.

Cargo (reż. Sławomir Mateja, Tomasz Bochniak) – film animowany

Penderecki. Droga przez labirynt (reż. Anna Schmidt) – film dokumentalny

TOTO (reż. Zbigniew Czapla) – film animowany

Lekarze (reż. Tomasz Wolski) – film dokumentalny

Koncert kapeli Muzykanci

W czasie spotkania z Muzykantami będą mogli Państwo doświadczyć fenomenu, jakim jest kultura tradycyjna. Koncert kapeli Muzykanci to podróż w czasie i przestrzeni: śladami wiejskich grajków, cygańskich taborów i klezmerskich orkiestr. Posłuchajcie, zaśpiewajcie, zatańczcie z nami. Joanna i Jan Słowińscy Alicja i Jacek Hałasowie [Muzykanci] MUZYKANCI: jeden z najciekawszych zespołów polskiej sceny folkowej. Grupa doceniona […]

goście

M.Sowa
fot. arch. prywatne
fot. C. Czapliński
fot. arch. PTE
fot. J. Taran
fot. Radio Kraków
fot. W. Plewiński
fot. Film Commission Poland
fot A. Golec
fot. arch. SFP
fot. Creative Commons Polska
fot. arch. prywatne
fot. arch. Industriady, Województwo Śląskie
fot. arch. prywatne
fot. A. Woloch
fot. M. Milczarczyk
fot. M. Jędrysiak
fot. PISF
fot. arch. prywatne
fot. arch. prywatne
fot. arch. prywatne
fot. G. Makara
fot. arch. Bęc Zmiana
fot. P. Bekas, Materiały Teatru Ochoty
fot. M. Dąbrowski, B. Kwiecińska
fot. B. Mizera, Stowarzyszenie FIL
fot. arch. Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"
fot. arch. MOCAK
fot. arch. prywatne
fot. SWPS
fot. P. Sieraczyński
fot. arch. prywatne
fot. arch. prywatne
fot. arch. MHK
fot. W. Karliński
fot. P. Topolski
fot. A. Widacka
fot. arch. prywatne
fot. arch. prywatne
fot. arch. prywatne
fot. arch. prywatne
fot. P. Krawczyk, krakow.pl
fot. T. Wiech
fot. M. Oramus
fot. arch. prywatne
fot. G. Makara (Tygodnik Powszechny)
fot. arch. prywatne
fot. A. Karwiński
fot. K. Zuczkowski

informacje praktyczne

REJESTRACJA


Udział w Forum dla Kultury. Małopolska jest bezpłatny. Aby wziąć udział w Forum, konieczne jest dokonanie rejestracji.

Prosimy o wydrukowanie wiadomości z potwierdzeniem rejestracji na Forum lub zapamiętanie numeru rejestracji, będą one niezbędne podczas dokonywania rejestracji w recepcji Forum.

Recepcja i punkt informacyjny Forum dla Kultury. Małopolska zlokalizowane będą w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (ul. Rajska 12). Recepcja będzie działać w trybie ciągłym, 20 i 21 października od godz. 9.00.


ADRESY


Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12


 • • recepcja i punkt informacyjny

 • • sala widowiskowa

 • • sala kinowa

 • • sala konferencyjna 1, p. 1

 • • sala konferencyjna 2, p. -1

 • • sala konferencyjna 3, p. -1

 • • Pauza in Garden p.-1

Arteteka WBP w Krakowie, budynek Małopolskiego Ogrodu Sztuki, ul. Rajska 12


 • • sala konferencyjna 4, p. 1

 • • sala konferencyjna 5, p. 2

 • • sala konferencyjna 6, p. 3

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1


 • • sala konferencyjna 7 (pokój 53), p. 0

 • • sala konferencyjna 8 (pokój 232), p. 2

 • • sala konferencyjna 9 (pokój 245), p. 2

 • • sala konferencyjna 10 (pokój 247), p. 2
Dojazd na ul. Rajską z Dworca Głównego i Małopolskiego Dworca Autobusowego tramwajami 2, 4, 14, 20 jadącymi w kierunku Bronowice i Cichy Kącik. Należy wysiąść na przystanku Teatr Bagatela.